Back

Knygų Kalėdos 2014 Geidžiamiausių lietuvių autorių knygų TOP 50

 1. Avyžius J. Bardo nuotykiai ir žygiai : [apysaka]. Vilnius : Alma littera, 2014.
 2. Baltakis A. Pėsčias paukštis : lyrikos rinktinė, 1950-2012.  Vilnius : Alma littera, 2013.
 3. Braziūnas V. Uosio kuosos. Vilnius : Vaga, 2007.
 4. Čekuolis A. Mūsų slaptieji ir dramblys bute. Vilnius : Alma littera, 2013.
 5. Čekuolis A. Šešios progos numirti : enciklopedinė publicistika ir biografijos epizodai. Vilnius : Alma littera, 2013.
 6. Čepaitė Z. Londono vėjas : romanas . Vilnius : Alma litera.
 7. Česūnienė R.,  Česūnas L. Mėgintuvėlio kelionės. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 8. Dauguvietytė G. Dialogai su savimi. Vilnius: Tyto alba, 2010.
 9. Debesis ant žolės: lietuvių novelės antologija. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
 10. Degutytė J. Debesų pilis : [eilėraščiai]. Vilnius : Alma littera, 2013.
 11. Eglė, Žalčių karalienė. (reginčiųjų ir Brailio raštu). Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, [2012].
 12. Erlickas J. Ateinu su šaukštu. Vilnius: Tyto alba, 2014.
 13. Gavelis R. Jauno žmogaus memuarai. Vilnius : Tyto alba, 2007.
 14. Gudonytė K. Blogos mergaitės dienoraštis. Vilnius: Laisvos valandos[i. e. Žurnalų leidybos grupė, 2009].
 15. Gutauskas L. Šunų dainos. Vilnius : Gimtasis žodis, 2011.
 16. Ivanauskaitė J. Angelo rūbas. Vilnius : Tyto alba, 2011.
 17. Ivaškevičius M. Madagaskaras. Vilnius : Apostrofa, 2012.
 18. Janauskaitė R. Pažirusios grandys, arba suki buruki. Vilnius : Gimtasis žodis, [2013].
 19. Jazukavičiūtė  D. Gyvatė keičia odą. Vilnius: Alma littera, 2010.
 20. Karosaitė A. Lapės paso paieška. Vilnius : Charibdė, 2014.
 21. Klimka L. Lietuviškų tradicijų skrynelė. Vilnius : Didakta, 2013.
 22. Krekelytė K. Griūtis. Vilnius : Gimtasis žodis, [2013].
 23. Kunčinas J. Tūla. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
 24. Legkauskas V. Vaiko ir paauglio psichologija. Vilnius: Vaga, 2013.
 25. Liegutė E. Tėtis sugrįžo. Vilnius : Vaga, 2007.
 26. Lukoševičienė, J. Aš+MB=Aš,  Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2013].
 27. Lukoševičienė, J. Aš – MB = Nauja pradžia, Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2014].
 28. Malūkas E. Dilgės. Panevėžys : Magilė, 2013.
 29. Marčėnaitė N. Lėlė. Vilnius: Tyto alba, 2011.
 30. Morkūnas G. Blusyno pasakojimai. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 31. Račickas V. Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais. Vilnius: V. Račickas, 2014.
 32. Račickas V. Baltos durys. Vilnius: V. Račickas, 2010.
 33. Rykštaitė V. Viena Indijoje. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2014].
 34. Ruseckaitė A. Aš žaibas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
 35. Sabaliauskaitė K. Silva rerum. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2012].
 36. Sabaliauskaitė K. Silva rerum II. Vilnius „Baltų lankų“ leidyba, [2012].
 37. Sabaliauskaitė K. Silva rerum III. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2014].
 38. Sventickas V. Guriniai. Vilnius : Gimtasis žodis, [2013].
 39. Sviderskytė G. Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2014].
 40. Šerelytė R. Sraige, nerūkyk. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
 41. Širvys P. Aš beržas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
 42. Šlepikas A. Mano vardas – Marytė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2014].
 43. Taunytė F. Daktarės Filomenos Taunytės priimamasis. Vilnius: Tyto alba, 2014.
 44. Taunytė F.  9/10 laimės. Vilnius: Tyto alba, 2014.
 45. Urbonaitė A. Žydiškų daiktų kambarys. Vilnius: Alma littera, 2014.
 46. Vilė Vėl. Kaip gyveni, Silva. Vilnius : Charibdė, 2001.
 47. Zurba A. Gal taip reikėjo. Vilnius : Gimtasis žodis, 2012.
 48. Žagrakalytė  A. Eigulio duktė: byla F117. Vilnius : Tyto alba, 2013.
 49. Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką. Vilnius: Alma littera, 2013.
 50. Žutautė L. Kakė Makė ir svajonių gimtadienis. Vilnius: Alma littera, 2014.
Back
Comments